Uvoz, trgovina i savjetovanje u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina

Oprema

Aktualna tema zaštita okoliša potaknula je i pokrenula suradnju s partnerom koji inovativnom uslugom na području filtracije zraka, ulja i ugljena, omogućuje tvrtkama znatno smanjivanje troškova koji nastaju sa svrhom smanjivanja zagađenja zraka i okoliša, te stvaranja zdravog okruženja za suradnike.

Prezentacija filteri i regenracija ()

O nama

Tehnoprah d.o.o. sa sjedištem u Pitomači je specijalizirano poduzeće koje se bavi uvozom, trgovinom i savjetovanjem u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina. Naši proizvodi i usluge stvaraju jednu cjelinu, što znači sva rješenja za obradu, predobradu metala i plastifikaciju na jednoj adresi.

Surađujemo isključivo sa certificiranim dobavljačima prema ISO standardu, Qualicoat, i TÜV Njemačka, što dugoročno jamči visoku kvalitetu proizvoda ali i usluga te post prodajnu podršku. Sa našim prodajnim programom pokrivamo 85% potreba u sektoru.