Uvoz, trgovina i savjetovanje u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina

Oprema

Peći za polimerizaciju

Eurotherm peći za polimerizaciju i sušenje rezultat su više od 50 godina iskustva u industriji tekućih i praškastih premaza. Zahvaljujući našim visokim standardima izvedbe, kvalitete i robusnosti, naše pećnice osiguravaju pouzdan i dugotrajan rad kroz vrijeme. Pećnice su opremljene generatorom topline koji zagrijava zrak unutar komore na željenu temperaturu i tako suši ili polimerizira boje u prahu.
Pećnice opremljene su generatorom topline koji može biti izravno ili neizravno izmjenjiv, što omogućuje postizanje željene temperature unutar komore za pečenje ili sušenje. Komadi koji dolaze iz drugih faza obrade, kao  što su pranje ili farbanje, stavljaju se u pećnicu preko gornjeg transportera ili drugog transportnog sredstva.

Temperatura unutar pećnice postiže se i održava na konstantnoj zadanoj vrijednosti tijekom cijelog ciklusa pečenja, zahvaljujući regulatoru temperature koji se nalazi na električnom ormaru i temperaturnoj sondi umetnutoj unutar komore za pečenje. Eurotherm peći za polimerizaciju i sušenje mogu doseći maksimalnu temperaturu od 350°.

Naše standardne peći za polimerizaciju i sušenje imaju temperaturni raspon od + ili – 5°C. Za aeronautičku industriju ili druga kritična područja primjene možemo suziti raspon na + ili – 2°C.

Peći sa izmjenjivačem topline (komorom za izgaranje)

Peći sa izmjenjivačem topline (komorom za izgaranje)

Peć za polimerizaciju s komorom za izgaranje (indirektna izmjena). U pećima za neizravnu izmjenu, plamen plamenika je izoliran unutar komore za izgaranje. Zrak prolazi prema vrućim površinama ove komore, čime se zagrijava. Glavna prednost korištenja pećnice s komorom za izgaranje je da se plinovi izgaranja iz plamenika ne miješaju sa zrakom u komori. Za razliku od peći sa direktnim zagrijavanjem zraka, zahtijeva 20 do
30% više energije. I u ovom slučaju glavni izvori goriva su plin metan, UNP i dizel.

  • Galerija:
Peći sa direktnim zagrijavanjem zraka

Peći sa direktnim zagrijavanjem zraka

Peć za polimerizaciju sa direktnim zagrijavanjem zraka (izravna izmjena) funkcionira na način da je plamen plamenika u izravnom kontaktu sa zrakom unutar komore. Zbog toga je najprikladniji za plastifikaciju metala (polimerizacija) i tekuće premaze na vodenoj bazi.

Glavne prednosti ove vrste peći su:

  • Niska potrošnja energenata
  • Brzina postizanja tražene temperature.
  • Glavni izvori goriva kao što su plin metan, UNP i dizel.
  • Galerija:

O nama

Tehnoprah d.o.o. sa sjedištem u Pitomači je specijalizirano poduzeće koje se bavi uvozom, trgovinom i savjetovanjem u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina. Naši proizvodi i usluge stvaraju jednu cjelinu, što znači sva rješenja za obradu, predobradu metala i plastifikaciju na jednoj adresi.

Surađujemo isključivo sa certificiranim dobavljačima prema ISO standardu, Qualicoat, i TÜV Njemačka, što dugoročno jamči visoku kvalitetu proizvoda ali i usluga te post prodajnu podršku. Sa našim prodajnim programom pokrivamo 85% potreba u sektoru.