REALWOOD XP

POGON ZA DRVO EFEKT:

Postrojenje je uglavnom u istoj grupi kao standardni aplikator REAL-WOOD koji klizi na lebdećoj strukturi. Donji dio je radna ploha, na kojoj se pozicionira 5 profila odjednom i učvršćuje posebnim stegama. Aplikator nanosi dizajn na svako lice posebno dok profili ostaju pričvršćeni na čelnoj strani. Nakon postupka nanošenja, dekorirane profile se ručno stavlja na kolica kojima se prenose u peć za polimerizaciju.
Projekt predviđa proizvodnju od 60 – 80 profila po satu na dva lica sa dva radnika.ovaj sustav ne zahtjeva plin, transportne trake ili drugo. Potrebna površina 12 m x 3 m Potrebna električna energija 6 kW.