Uvoz, trgovina i savjetovanje u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina

Aditivi za boje

aditivi za boje u prahu
aditiv protiv isplinjavanja

Aditiv protiv isplinjavanja

Prilikom zagrijavanja predmeta, toplina dijeluje sa obje strane. S jedne se zagrijava predmet a s druge strane prah, koji u trenutku kada je izložen temperaturi počinje umrežavati/polimerizirati i stvrdnjavati izvana prema unutra. Ukoliko dođe do pojave kratera tj. finih rupica ili mjehurića na plastificiranoj površini, u večini slučajeva radi se o reakciji podloge na toplinu. Do pojave kratera ili mjehurića može doći iz više razloga. Ukoliko je materijal koji se koristi porozan u porama mogu zaostati plinovi koji tijekom plastifikacije uslijed zagrijavanja isplinjavaju kroz prevlaku pri čemu mogu nastati krateri i mjehurići.

Do pojave kratera isto tako može doći ukoliko nakon ispiranja na materijalu zaostanu kapljice vode na koje se nanese prah. Zagrijavanjem materijala dolazi do isparavanja vode što dovodi do pojave kratera i mjehurića. Također, ukoliko se materijal dobro ne odmasti na površini zaostaju čestice ulja/masti koje uslijed zagrijavanja pucaju te prouzrokuju pojavu kratera i mjehurića na prevlaci.

Kao rješenje Pulverit nudi aditiv koji produljuje vrijeme polimerizacije/plastifikacije. Produljunjem vremena polimerizacije/plastifikacije dobivamo efekt da nanesena prevlaka ne stvrdanjava izvana prema unutra već se ravnomjerno polako stvrdnjava što omogućuje isplinjavanje bez pojave krate i mjehurića.

aditiv za stvaranje grube strukture narančina kora

Aditiv za grube strukture

U prodajnom programu PULVERIT-a nudimo jedan širok spektar standardno dostupnih boja u prahu sa efektom narančine kore/grube strukture. Posebni zahtjevi na našem tržištu u stalnom su porastu i da bi zadovoljili te potrebe nudimo ADITIV za stvaranje grube strukture/narančine kore s kojim je moguće bilo koju boju u prahu glatke izvedbe pretvoriti u grubo strukturiranu površinu.

Određivanjem koncentracije aditiva može se odrediti izgled strukture koja varira između jako grube strukture do blago grube strukture.

NAPOMENA:

 • potrebno učinkovito i ravnomjerno mješanje uz pomoć fluidizacije
 • proizvod djeluje jako kontaminirajuće
 • oprema nakon korištenja zahtijeva temeljito čiščenje

aditiv za stvaranje antistatične površine

Antistatična površina

TEHNOPRAH d.o.o. po zahtjevu kupca u mogućnosti je izraditi boju u prahu koja nakon polimerizacije djeluje antistatički!

Načelno vrijede slijedeći podaci:

Boje u prahu za plastifikaciju posjeduju otpor od 1013 ohm

 • izolacijski materijal posjeduje otpor > 1012 ohm
 • antistatični materijal posjeduje otpor od 105 do 1012 ohm
 • provodljivi materijal posjeduje otpor od 0 do 105 ohm

Iz navedenoga možemo zaključiti da naše boje u prahu imaju izolacijski efekt.

NAPOMENE:

 • moguća izrada malih količina
 • dodaje se gotovom proizvodu u određenoj koncentraciji
 • postižu se vrijednosti otpora od cca. 1010 ohm
 • direktno u proizvodnji može se dodatno smanjiti otpor ( 107 - 108 ohma ) s min.kol. od 300kg
 • moguće izraditi samo za tamne boje

O nama

Tehnoprah d.o.o. sa sjedištem u Pitomači je specijalizirano poduzeće koje se bavi uvozom, trgovinom i savjetovanjem u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina. Naši proizvodi i usluge stvaraju jednu cjelinu, što znači sva rješenja za obradu, predobradu metala i plastifikaciju na jednoj adresi.

Surađujemo isključivo sa certificiranim dobavljačima prema ISO standardu, Qualicoat, i TÜV Njemačka, što dugoročno jamči visoku kvalitetu proizvoda ali i usluga te post prodajnu podršku. Sa našim prodajnim programom pokrivamo 85% potreba u sektoru.