Uvoz, trgovina i savjetovanje u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina

Aditivi za boje

aditiv protiv isplinjavanja

Aditiv protiv isplinjavanja

Prilikom zagrijavanja predmeta, toplina dijeluje sa obje strane. S jedne se zagrijava predmet a s druge strane prah, koji u trenutku kada je izložen temperaturi počinje umrežavati/polimerizirati i stvrdnjavati izvana prema unutra. Ukoliko dođe do pojave kratera tj. finih rupica ili mjehurića na plastificiranoj površini, u večini slučajeva radi se o reakciji podloge na toplinu. Do pojave kratera ili mjehurića može doći iz više razloga. Ukoliko je materijal koji se koristi porozan u porama mogu zaostati plinovi koji tijekom plastifikacije uslijed zagrijavanja isplinjavaju kroz prevlaku pri čemu mogu nastati krateri i mjehurići.

Do pojave kratera isto tako može doći ukoliko nakon ispiranja na materijalu zaostanu kapljice vode na koje se nanese prah. Zagrijavanjem materijala dolazi do isparavanja vode što dovodi do pojave kratera i mjehurića. Također, ukoliko se materijal dobro ne odmasti na površini zaostaju čestice ulja/masti koje uslijed zagrijavanja pucaju te prouzrokuju pojavu kratera i mjehurića na prevlaci.

Kao rješenje Pulverit nudi aditiv koji produljuje vrijeme polimerizacije/plastifikacije. Produljunjem vremena polimerizacije/plastifikacije dobivamo efekt da nanesena prevlaka ne stvrdanjava izvana prema unutra već se ravnomjerno polako stvrdnjava što omogućuje isplinjavanje bez pojave krate i mjehurića.

Slični proizvodi

O nama

Tehnoprah d.o.o. sa sjedištem u Pitomači je specijalizirano poduzeće koje se bavi uvozom, trgovinom i savjetovanjem u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina. Naši proizvodi i usluge stvaraju jednu cjelinu, što znači sva rješenja za obradu, predobradu metala i plastifikaciju na jednoj adresi.

Surađujemo isključivo sa certificiranim dobavljačima prema ISO standardu, Qualicoat, i TÜV Njemačka, što dugoročno jamči visoku kvalitetu proizvoda ali i usluga te post prodajnu podršku. Sa našim prodajnim programom pokrivamo 85% potreba u sektoru.