Uvoz, trgovina i savjetovanje u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina

Boje u prahu

poliurethanske boje u prahu antigrafiti boje

Poliuretanske boje

Pulverit poliuretanske boje u prahu nastaju kombinacijom poliuretanskih smola i izocijanata. Odlikuje ih velika otpornost prema vanjskim uvjetima, a naročito visoka kemijska otpornost. Mogu se koristiti za aluminjiske naplatke, fasade, elemente urbanog uređenja, prometne znakove, javni prijevoz, dječja igrališta, unutrašnjost podzemnih stanica, nadstrešnice trgovačkih objekata itd.

Zahvaljujući uniformnosti boje/laka koja proizlazi iz guste konzistentnosti poliuretanskih smola dobivamo prevlaku koja je otporna na raznolika sredstva poput sprejeva u boji, vodootpornih markera itd.

Naime oni ne mogu prodrijeti kroz površinski sloj premaza te se lako mogu ukloniti pomoću određenih sredstava za čišćenje smanjujući tako visoke troškove popravka koji bi inače bio rezultat ovih problema.

Slični proizvodi

O nama

Tehnoprah d.o.o. sa sjedištem u Pitomači je specijalizirano poduzeće koje se bavi uvozom, trgovinom i savjetovanjem u sektoru plastifikacije i obrade metalnih površina. Naši proizvodi i usluge stvaraju jednu cjelinu, što znači sva rješenja za obradu, predobradu metala i plastifikaciju na jednoj adresi.

Surađujemo isključivo sa certificiranim dobavljačima prema ISO standardu, Qualicoat, i TÜV Njemačka, što dugoročno jamči visoku kvalitetu proizvoda ali i usluga te post prodajnu podršku. Sa našim prodajnim programom pokrivamo 85% potreba u sektoru.